راهنمای ترمینال های فرودگاه مهر آباد

یکی از مهم ترین موضوعات برای مسافران هواپیمایی محل مراجعه برای چک کردن بلیط و ترمینال محل حرکت پرواز است که باعث سردرگمی بسیاری شده است. با توجه به اینکه فرودگاه مهر آباد دارای 6 ترمینال می باشد. محل نشستن و پرواز هواپیماها متغیر بوده اما دارای قوانین خاص خود می باشد و اطلاع از آن باعث می شود بتوانید پیش از حرکت به سمت فرودگاه از آن مطلع شوید و به دلیل فاصله ایی که ترمینال های فرودگاه مهرآباد از هم دارند در بسیاری اوقات با اشتباه مسافرین برای مراجعه به ترمینال مربوط به پروازشان موجب جا ماندن آن ها از پرواز می شود.
با کسب اطلاعاتی ساده درمورد ورود و خروج پرواز های شرکت های هواپیمایی مختلف از ترمینال های فرودگاه مهرآباد می توانید از بروز هرگونه مشکل در سفر خود جلوگیری کنید.
 

پرواز های ورودی به فرودگاه مهراباد
ترمینال 2 کیش ایر ، زاگرس ، ایران ایر ، ایران ایرتور ، آتا ، قشم ایر ، معراج ، نفت
ترمینال 6 ماهان ، کاسپین ، آسمان ، اترک ، تابان ، سپاهان ، پویا


 

پرواز های خروجی از فرودگاه مهراباد
ترمینال 1  -
ترمینال 2 ایران ایر ، ایران ایرتور ، آتا ، قشم ایر ، معراج ، نفت، کیش ایر ، زاگرس، وارش
ترمینال 4 ماهان ، کاسپین ، آسمان ، اترک ، تابان ، سپاهان ، پویا ، سپهران ، ساها
برچسب ها {{item.name}}
;