راهنمای ترمینال های فرودگاه مهر آباد

یکی از مهم ترین موضوعات برای مسافران هواپیمایی محل مراجعه برای چک کردن بلیط و ترمینال محل حرکت پرواز است که باعث سردرگمی بسیاری شده است. با توجه به اینکه فرودگاه مهر آباد دارای 6 ترمینال می باشد. محل نشستن و پرواز هواپیماها متغیر بوده اما دارای قوانین خاص خود می باشد و اطلاع از آن باعث می شود بتوانید پیش از حرکت به سمت فرودگاه از آن مطلع شوید و به دلیل فاصله ایی که ترمینال های فرودگاه مهرآباد از هم دارند در بسیاری اوقات با اشتباه مسافرین برای مراجعه به ترمینال مربوط به پروازشان موجب جا ماندن آن ها از پرواز می شود.
با کسب اطلاعاتی ساده درمورد ورود و خروج پرواز های شرکت های هواپیمایی مختلف از ترمینال های فرودگاه مهرآباد می توانید از بروز هرگونه مشکل در سفر خود جلوگیری کنید.راهنمای ترمینال پرواز های ورودی به فرودگاه


ترمینال 1کیش ایر، زاگرس، وارش
ترمینال 2آتا، قشم ایر، معراج، کارون، ایران ایر، ایران ایرتور
ترمینال 6آسمان، ماهان، تابان، کاسپین، اترک، پویا، ساها، سپهران، فلای پرشیا، پارس ایر


  راهنمای ترمینال پرواز های خروجی از فرودگاه مهر آباد

  

ترمینال 1کیش ایر، زاگرس، وارش
ترمینال 2آتا، قشم ایر، معراج، کارون، ایران ایر، ایران ایرتور
ترمینال 4آسمان، ماهان، تابان، کاسپین، اترک، پویا، ساها، سپهران، فلای پرشیا، پارس ایر


در صورت وجود هرگونه سوال در می توانید با تلفن پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید


برچسب ها {{item.name}}
;